Pražské tramvaje

Vítejte na stránkách Pražských tramvají, nejsou dokonalé to neřikám, ale doufám že se vám tu bude líbit a přeji příjemné prohlížení těchto stránek o tramvajích v Praze ! .............................................................

HistorieJiž přes sto let jezdí v pražských ulicích elektrické tramvaje. Jejich předchůdce, koňská dráha, po které byla převzata většina tehdejších tratí, obstarávala městskou hromadnou dopravu v Praze již od roku 1875.

První pražskou elektrickou dráhu postavil v roce 1891 náš vynálezce a majitel elektrotechnického závodu inženýr František Křižík z Letné do Stromovky. V roce 1896 zahájil provoz na elektrické dráze Praha – Libeň – Vysočany.

Na protilehlém okraji Prahy nechal v roce 1897 vybudovat košířský starosta a podnikatel Matěj Hlaváček elektrickou dráhu Smíchov – Košíře.

V témže roce, v té době ještě samostatné město Královské Vinohrady, dle projektu Františka Křižíka uvedlo do provozu elektrickou dráhu od tehdejšího Německého divadla ( dnešní Státní opera ) na Floru.

V té době se o provozování elektrických drah začala zajímat pražská obec, která založila 1.9.1897 Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, jejichž součástí se staly mimo elektrárny také elektrické dráhy. Již v roce 1897 byla postavena první trať, propojující původně vinohradskou dráhu přes Žižkov jako okružní linku,

v roce 1898 byla vykoupena koňka a postupně její tratě elektrifikovány,

v roce 1900 Hlaváčkova tramvaj Smíchov – Košíře 

v roce 1907 Křižíkova trať Praha – Libeň – Vysočany.

Pokračovala výstavba dalších nových tratí a tramvajová síť začala pronikat až do okrajových čtvrtí.

Po první světové válce se rozrostla tramvajová síť tak, že pokryla všechny hustě zalidněné pražské aglomerace.

Po druhé světové válce, v období výstavby velkých sídlišť, došlo sice k prodloužení několika tratí, ale velkou část přepravní zátěže převzaly autobusy s od roku 1974 také metro. Proto se předpokládalo postupné zrušení tramvají ( díky bohu že k tomu nedošlo). Ukázalo se však, že elektrické dráhy mají svoje opodstatnění, že lze dále rozšiřovat jejich síť a že můžou společně s metrem a autobusy vytvářet kapacitní a ekologický dopravní systém.

Během celé dosavadní historie městské kolejové dopravy, počínaje koňkou až po dnešek, se tramvajový vozový park neustále obměňoval, rozšiřoval a díky technickému pokroku zdokonaloval. Pro Prahu bylo výhodné, že zde měla sídlo proslula firma František Ringhoffer, (později Ringhofferovy závody a.s., Závody Ringhoffer-Tatra a.s., Tatra n.p., ČKD n.p.,ČKD Tatra a.s.).

Od roku 1876 nepřetržitě dodávala tramvajová vozidla, která vždy byla na patřičné úrovni, šla se světovým vývojem a mnohdy jej předhonila.

 
Copiright © 2008 [Martin Valenta - Yoh Mak] všechna práva vyhrazena